Daregall

@ Pintura

Aiguafreda 1975 — daregall.com

Daregall utilitza la pintura com a catarsi, partint d’una base professional en el camp de les arts visuals, principalment vídeo i fotografia digital. La seva obra esta centrada en explorar un llenguatge estètic a través d’un diàleg directe amb l’espectador en forma de retrats o situacions extremes, ja siguin de polítics, futbolistes, devots religiosos, boxejadors, músics o el cinema entre d’altres.
Així, la composició de la seva obra no és fonamenta simplement en una virtut sinó en una necessitat d’aportar una altra mirada d’una societat artificial creada per la saturació d’informació.