Antonio Clavijo

@ Vídeo art

Barcelona 1973 — primogabbiano.blogspot.com

Artista visual i músic experimental de Barcelona, quan treballa amb sons signa amb el nom de Primo Gabbiano. Comparteix la seva faceta artística amb l’organització de festivals i mostres d’art contemporani.
El vídeo és el seu mitjà predilecte i la instal·lació la millor forma de ser exhibit. Utilitza preferiblement tecnologia analògica i materials reciclats per mostrar aquesta realitat sintètica que només el vídeo copsa.