+34 93 851 55 93 cultura@manlleu.cat

Les poblacions
més antigues

El primer poblament humà conegut fins ara al territori de Manlleu es data a mitjan IV mil•lenni aC (neolític mitjà-recent). Es tracta de comunitats agrícoles i ramaderes cada vegada més sedentàries, amb nous estris i noves formes d’enterrament. Les excavacions fetes a la zona de l’Institut de Batxillerat Antoni Pous testimonien la continuïtat i la importància de les ocupacions humanes a l’àrea de la població i a les planes de la Catalunya interior a inicis del II mil•lenni aC.

Destral de Sant Jaume de Vilamontà

Institut de Batxillerat Antoni Pous

Serrat del Puig

Les poblacions
iberoromanes

Les comunitats ibèriques del període de l’ibèric antic i ple, dels segles V i III aC, tan ben conegudes a través dels poblats fortificats ausetans, són molt desconegudes en el terme de Manlleu. Només s’han documentat alguns materials ceràmics, atribuïbles al segle III aC, en jaciments com Can Caseta i Puig Guardial. Acabada la conquesta romana, a les darreries del segle III aC, i durant els segles II i I aC, ja dins del procés de romanització de la Plana, la població iberoromana s’identifica amb els poblats de Can Caseta i Puig Guardial situats en turons de plana i prop del Ter.

Can Caseta-Fugurull

Puig Guardial

Serrat dels Moros

Madiroles

Serrat dels Lluïsos

L'edat mitjana i l'època moderna

Manlleu té els seus orígens al segle X. Fou en aquest moment quan, dins el context general d’impuls a la repoblació a les planes de la Catalunya Vella, es definiren els primers passos per a la formació d’un nucli de poblament agrupat a la zona de Dalt Vila, un nucli on la parròquia de Santa Maria i la canònica agustiniana fundada al segle XI esdevingueren els elements dinamitzadors i aglutinadors d’una població preexistent, però fins llavors dispersa i desorganitzada. El primitiu nucli cresqué progressivament i es dotà al segle XIII d’unes muralles. A partir del segle XVI es produí l’expansió del poblament fora les muralles, primer a partir de la construcció d’habitatges al costat dels antics camins existents al termei després amb l’ocupació de la zona de Baix Vila.

Santa Maria de Manlleu

Dalt Vila

Sant Esteve de Vila-setrú i Corcó

Sant Martí de Miralles

Clavelles

Sant Julià de Vilamirosa

Castell de Manlleu

Sant Jaume de Vilamontà

Bellfort

Pont de Manlleu

Hi col·laboren:
Disseny: Badabadoc Comunicació Programació: ciclick · web solutions Avis legal · Crèdits · Copyright 2018