+34 93 851 55 93 cultura@manlleu.cat

Pont de Manlleu (o de can Moles)

Situat al capdavall del carrer del Pont, travessa des d’aquest punt el riu Ter, en direcció sud, fins a la casa de can Moles

ÈPOCA

Baixmedieval-modern

PERÍODE

Segles XV-XVII-XX

TIPUS

Pont

PROCEDÈNCIA DE LES FONTS/RECERCA

Bibliogràfica

DESCRIPCIÓ

La història

El pont de Manlleu és una construcció del segle XV. Anteriorment,  la comunicació entre una banda i l’altra del riu es feia a través d’unes passeres existents a l’alçada de Vilamirosa. Així ho indica un document de l’any 1000 referent a la venda d’unes terres al lloc de Vilamirosa i on la descripció indica que per la part est, la terra limita “in ipsas passeras ad ipso guado de Meseleo”.

 

No sabem de l’existència de cap altre pont anterior, ja que cap document d’època medieval s’hi refereix.

 

Així doncs, cal considerar que el primer pont és el que encara conservem avui, que començà a construir-se l’any 1396, una infraestructura considerable que creuava el Ter i permetia la comunicació de Manlleu cap a Vic i les contrades situades a migdia.  A partir d’aquesta data són nombrosos els documents antics que esmenten deixes per dur a terme la construcció del pont, una obra que era administrada per un grup de procuradors i que finalitzà vers el 1460.

 

Malgrat que ha mantingut la fesomia d’estil gòtic en què fou construït, el pont fou objecte d’algunes transformacions al llarg dels segles. L’any 1627 se li féu una important reconstrucció derivada dels efectes d’un terratrèmol que n’afectà parcialment l‘estructura.

 

Ja al segle XX, el 1908, s’amplià la superfície transitable i se substituïren les parets de pedra per una barana de ferro.

 

Vista panoràmica amb el pont de Manlleu a principis del segle XX. http://postalsantigues.cat/manlleu. De la col•lecció d’Ernest Boix.

Vista actual del pont de Manlleu. Any 2013. Foto: Pepo Subiranas

 

L’any 1939, en el marc de la Guerra Civil, fou parcialment destruït. Es tornà a reconstruir l’any 1941, però conservà la seva estructura original. El 1953 fou novament eixamplat per tal d’adaptar-lo al constant creixement del trànsit de vehicles.

Les restes

El pont de Manlleu –conegut popularment com a pont de can Moles en referència a la casa de can Moles que s’ubica a l’extrem sud– és l’únic element patrimonial d’època medieval que es conserva intacte dins el municipi de Manlleu. Malgrat algunes reconstruccions i reformes succeïdes als segles XVII i XX, l’estructura del pont es conserva en la seva fàbrica original bastida al segle XV en estil gòtic. És un pont monumental, constituït originalment per sis arcs i cinc fornícules disposades regularment entre els arcs. Actualment, una de les arcades, la situada més al nord, es troba parcialment oculta sota l’asfalt de la cruïlla de carrers que donen accés al pont (passeig del Ter, carrer del Pont i passeig de Sant Joan).


El pont presenta un important pendent descendent de sud a nord. D’aquesta manera salva les diferències topogràfiques existents a banda i banda del riu.


L’amplada original del pont gòtic era d’uns tres metres, una amplada modificada al llarg del segle XX (1908 i 1953) quan, en diverses de les obres realitzades, s’eixamplà la superfície transitable mitjançant la construcció de les respectives estructures volades a banda i banda.  El cos del pont fou bastit amb maçoneria de còdols de riu, mentre que les arcades estan rematades amb carreus de pedra ben treballades. Els arcs i les fornícules són de mig punt, construïts a base d’encanyissat, part del qual és encara visible en l’estructura.


Els arcs se sustenten sobre grans pilastres de forma poligonal, de sis costats, situades sota les fornícules i construïdes amb carreus de pedra disposats regularment i lligats amb morter de calç. Actualment aquestes pilastres només són visibles en el tram del pont que se situa sobre el llit del riu. La resta de pilastres quedaren ocultes sota el terra de  l’actual passeig del Ter, l’existència del qual representà un recreixement del nivell de terres al costat nord de la llera del riu.


El pont és sens dubte un element històric i patrimonial de primer odre dins el municipi de Manlleu. Malgrat la seva antiguitat constructiva –de més de 500 anys-,  la seva solidesa arquitectònica garanteix encara avui la comunicació entre Manlleu i els pobles dels sud d’Osona.  L’estructura gòtica, conservada gairebé intacta, i el fet que sigui l’únic element patrimonial conservat a Manlleu d’època medieval, fan imprescindible  que el pont sigui considerat de manera específica com un element de primer ordre dins el patrimoni arquitectònic del municipi i se’n garanteixi la correcta conservació. Actualment està protegit sota la consideració de Bé Cultural d’Interès Local.

MATERIALS ARQUEOLÒGICS

El mateix pont

LLOCS DE CONSERVACIO DE RESTES

In situ. Situat a l’extrem sud del carrer del Pont. Actualment és encara el pont que permet creuar el riu i accedir al nucli de Manlleu des de la carretera de Vic.

BIBLIOGRAFIA

Gaja i Molist, E. (1976). Història de Manlleu. Barcelona: Jaime Libros; Caixa d’Estalvis Comarcal de Manlleu.

 

PAT.MAPA. Generalitat de Catalunya

 

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Manlleu (POUM). Ajuntament de Manlleu. Data d’aprovació definitiva: 15.11.2007. Data de publicació al DOGC: 16.07.2008

On està localitzat aquest jaciment?

Galeria d'imatges

Clica sobre la foto per veure la galeria en mode pantalla completa

Hi col·laboren:
Disseny: Badabadoc Comunicació Programació: ciclick · web solutions Avis legal · Crèdits · Copyright 2018
Vista panoràmica amb el pont de Manlleu a principis del segle <span style=XX. http://postalsantigues.cat/manlleu. De la col•lecció d’Ernest Boix.">

Vista panoràmica amb el pont de Manlleu a principis del segle XX. http://postalsantigues.cat/manlleu. De la col•lecció d’Ernest Boix.

 Vista actual del pont de Manlleu. Any 2013. Foto: Pepo Subiranas

Vista actual del pont de Manlleu. Any 2013. Foto: Pepo Subiranas