+34 93 851 55 93 cultura@manlleu.cat

Bellfort

Es troba a l’est del nucli urbà, just al costat del límit nord del polígon industrial de la Coromina. S’hi accedeix a través d’un camí que surt del carrer Font de Tarrés.

ÈPOCA

Medieval, moderna

PERÍODE

Segles XII-XX

TIPUS

Masia fortificada

PROCEDÈNCIA DE LES FONTS/RECERCA

Bibliogràfica

DESCRIPCIÓ

El primer document conservat referent a la masia de Bellfort és de l’any 1161, on apareix citada com a domus o casa forta, és a dir, una casa fortificada que pertanyia a un membre de la petita noblesa. Es tractava d’edificis rurals, de residencia permanent, que compartien al mateix temps la funció de defensa i de gestió-explotació de les terres que en depenien. En aquell moment era senyor de la casa un tal Bernat de Bellfort que la tenia en feu dels senyors del castell de Besora. La família segueix apareixent als documents fins al 1441.

 

Vista general de la masia de Bellfort

 

Del segle XVI en endavant la casa fou habitada per pagesos i sembla que va perdre les seves antigues atribucions nobiliàries. Durant els segles XVI i XVII, arran del sorgiment del fenomen del bandolerisme i la guerra entre nyerros i cadells, Bellfort prengué protagonisme a causa de  l’activa implicació dels propietaris, la família dels Paratge de Bellfort del costat dels cadells, un dels dos bàndols en què estava dividida la noblesa catalana a finals del segle XVI i principis del segle XVII.  En constituïen un dels caps més visibles de la comarca. La fesomia de la masia actual reflecteix clarament aquesta època, amb la presència d’una imponent torre de defensa.   

 

Era la seu de l’ajuntament del municipi de Masies de Manlleu abans d’integrar-se a la vila de Manlleu, l’any 1841.

L'edifici

Tot i que la masia de Bellfort és un dels edificis de més historia de Manlleu i que es troba declarat patrimonialment com a Bé Cultural d’Interès Nacional (la màxima categoria de protecció existent al nostre país),  és també, dissortadament, un dels més mal conservats, i en el qual mai s’hi ha dut a terme un estudi seriós ni cap actuació que en garanteixi la correcta conservació.  

 

Masia de Bellfort amb les construccions que conformen la façana principal.

 

La masia és un edifici de planta rectangular, amb coberta de teula a quatre vessants. Té planta baixa i dos pisos superiors. El portal d’accés a l’interior se situa a la façana sud, a  l'extrem esquerre i és adovellat.  Les finestres del primer pis són de tipus goticorenaixentista, mentre que les del segon són de carreuat simple. Una de les finestres del primer pis està decorada amb motllures que formen un soguejat i nusos, igual que el trencaaigües que acaba en un cul de llàntia on figuren un rostre masculí i un altre femení.

 

A la part esquerra de la masia hi ha la torre de planta quadrada, de quatre pisos amb les cantoneres de pedra ben treballades i coberta de teula a dues vessants. Conserva també finestres gòtiques, tres  de les quals són tapiades. Sota la torre hi havia hagut una presó, que fou reomplerta de runa.

 

La torre i la façana amb finestres goticorenaixentistes

 

El mas i les dependències agrícoles, juntament amb la lliça, són tancats per un mur de tàpia i un portal cobert on hi ha una llinda de fusta amb la inscripció de 1786. Aquesta data assenyalaria la construcció de l’esmentat mur de tàpia.

 

A ponent hi ha un cos de galeries d'arc rebaixat sostingudes per pilars. A llevant hi ha una petita capella adossada dedicada a Sant Francesc d’Assís i actualment mig enrunada i convertida en quadra per al bestiar. La capella és construïda amb pedra i còdols i coberta a dues vessants. Conserva unes nerviacions ogivals que desemboquen al mur en cul de llàntia.  Al mur de ponent hi ha una finestra tapiada que devia comunicar amb el mas. A la part de migdia hi ha el portal d'entrada, la llinda del qual presenta volutes esculturades. Al damunt hi ha una altra finestra, cegada, amb les mateixes volutes a la part superior i la data de 1577 al centre. A la dreta del portal hi ha una finestra de tipus romànic.

 

La torre i el cos de galeries del costat de ponent

 

Es diu que en un marge del camp del vicari hi havia hagut un refugi antiaeri de la Guerra Civil espanyola.

 

Sota la base de les edificacions actuals hi ha restes que podrien remuntar-se als segles XII o XIII.

 

Per la seva dilatada història, la masia de Bellfort és un magnífic exemple del procés d’evolució d’aquest tipus d’edificis rurals, des de l’edat mitjana fins als nostres dies. Esdevé, indubtablement, una de les construccions històricament més valuoses dins el municipi de Manlleu. Però, paradoxalment,  tot i ser la masia més antiga conservada és encara actualment un dels elements patrimonials més oblidats i maltractats del terme. 

MATERIALS ARQUEOLÒGICS

Sense materials

LLOCS DE CONSERVACIO DE RESTES

La masia de Bellfort mai s’ha posat en valor com a element patrimonial de primer ordre ni s’hi han dut a terme restauracions ni estudis arqueològics que en permetin un millor coneixement i en garanteixin la conservació. Més enllà de la possible existència dins el conjunt o en el subsòl de restes arqueològiques d’època medieval associades a la masia original, l’edifici també requeriria d’un estudi exhaustiu d’arqueologia vertical que permetés documentar cadascuna de les fases constructives existents i plantejar actuacions de protecció i restauració que són indubtablement urgents. Cal recordar que es tracta d’un Bé Cultural d’Interès Nacional, una protecció que de cap manera és constatable si s’observa l’estat en què es troba actualment la masia.

BIBLIOGRAFIA

Benet, A.; Pladevall, A. (1984). “Castell de Manlleu”. A: Catalunya Romànica. Osona I. Barcelona: Enciclopèdia Catalana. Volum II, p. 65. 

 

Els noms dels carrers de Manlleu. Bernat Prat.

 

PAT.MAPA. Generalitat de Catalunya

 

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Manlleu (POUM). Ajuntament de Manlleu. Data d’aprovació definitiva: 15.11.2007. Data de publicació al DOGC: 16.07.2008

On està localitzat aquest jaciment?

Galeria d'imatges

Clica sobre la foto per veure la galeria en mode pantalla completa

Hi col·laboren:
Disseny: Badabadoc Comunicació Programació: ciclick · web solutions Avis legal · Crèdits · Copyright 2018
Vista general de la masia de Bellfort

Vista general de la masia de Bellfort

Masia de Bellfort amb  les construccions que conformen la façana principal.

Masia de Bellfort amb les construccions que conformen la façana principal.

La torre i la façana amb finestres gòticorenaixentistes

La torre i la façana amb finestres gòticorenaixentistes

La torre i el cos de galeries  del costat de ponent

La torre i el cos de galeries del costat de ponent