• Les inscripcions comencen l’1 de juliol i finalitzen el 20 de setembre.
  •  Cada activitat té un mínim i un màxim de places.
  • Les activitats començaran el dia 30 de setembre del 2019 i finalitzaran el 19 de juny del 2020.
  •  Totes les activitats començaran a les 17’15 h, per facilitar la mobilitat d’alumnes d’altres centres. Els alumnes que participen en activitats al propi centre, de les 17 h a les 17’15  seran atesos pel monitor/a que realitza l’activitat.
  • Al final de cada trimestre, les famílies podreu realitzar una valoració de l’activitat, a través d’un formulari que trobareu a  www.manlleu.cat