Aquest document ha estat revisat segons els criteris de Lectura Fàcil per l’Associació Lectura Fàcil.