SUPORT A LA INFÀNCIA, ADOLESÈNCIA I FAMÍLIES

Aquest bloc inclou 6 serveis adreçats a les famílies i als seus fills i filles.
S’entén per famílies totes les noves unitats de convivència, és a dir,
persones soles, famílies amb un sol pare o mare,
famílies reagrupades, parellesinformals, grup de persones,
amb diferents formes de relació, que acrediten que conviuen
en un mateix domicili.

Servei socioeducatiu Centre Obert

Servei de prevenció i atenció a les drogodependències i conductes de risc

Prestacions de suport a la infància i família

Servei especialitzat d'atenció a la infància i a l'adolescència en risc

Servei d'ajuda a domicili
Servei d'informació i atenció a les dones (SIAD)