FOMENT DE LA CONVIVÈNCIA I COHESIÓ SOCIAL

Aquest bloc inclou 10 serveis adreçats a facilitar
la integració de les persones nouvingudes,
a promoure una societat acollidora,
i a crear una bona convivència entre veïns i veïnes.

Servei de suport a les entitats i associacions amb finalitats socials

Sensibilització ciutadana

Servei Comarcal de Mediació Comunitària d'Osona

Servei de traducció i mediació intercultural

Centre d'Informació al treballador estranger

Servei d'acollida per a persones nouvingudes

Servei de tramitació i gestió d'informes d'arrelament, reagrupament i integració
Acció educativa a l'espai públic
Participació ciutadana
Servei de foment de la convivència