ATENCIÓ SOCIAL BÀSICA

Els serveis socials bàsics són el primer nivell del sistema públic
de serveis socials. Garanteixen la proximitat
amb les persones usuàries i els àmbits familiar i social.

Servei d’acollida, orientació, informació i tractament social
Servei d'orientació jurídica